3,60

BT - - SPORTEN -

In­ter­es­sant po­int­de­ling i den na­est­bed­ste ra­ek­ke i Spa­ni­en. Hu­esca mang­ler blot ét po­int for at va­e­re sik­ker på end­nu en sa­e­son i ra­ek­ken, så hol­det kom­mer helt sik­kert til Osas­u­na for at få det ene po­int. Osas­u­na skal som ud­gangs­punkt gå ef­ter at vin­de kam­pen for at kom­me i play­off, men da hol­det er bed­re ind­byr­des end man­ge af kon­kur­ren­ter­ne, be­hø­ver uaf­gjort ik­ke va­e­re no­gen ka­ta­stro­fe. I for­vej­en har hol­det haft sva­ert ved at af­gø­re kam­pe­ne på eget gra­es og har spil­let uaf­gjort i ni ud af 20 kampe hjem­me, så od­dset skal va­e­re fint på uaf­gjort.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.