Ja, vi le­ger ik­ke med mo­nar­ki­et

BT - - DEBAT -

SØ­REN ES­PER­SEN

ple­jer at be­slut­te, hvor­dan år­pen­ge­ne skal skru­es sam­men. Det sker som of­test ef­ter indstil­ling fra Dron­nin­gen. Og min hold­ning er, at de to par­ter skal fin­de ud af, hvem vi støt­ter. Hvad Dron­nin­gen fin­der som vae ren de ret og ri­me­ligt, er det rig­ti­ge. Hun har døm­me­kraft nok til at vur­de­re det. Det kan ik­ke nyt­te no­get, at det her bli­ver gen­stand for en sim­pel po­li­tisk de­bat om tal – så­dan le­ger vi ik­ke med mo­nar­ki­et.

STATS­MI­NI­STE­REN OG HOF­FET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.