Cooper om ko­nen: Hun er su­per­hot

BT - - KULTUR -

IN­TER­VIEW »She­ryl er er li­ge fyldt 60 år. Men hun lig­ner én på 35. Hun er su­per­hot. Og når hun kom­mer ud på sce­nen for­kla­edt som fra­ek sy­geple­jer­ske, så fløjter al­le fy­re­ne, og jeg bli­ver blød i kna­e­e­ne.« Så­dan be­skri­ver Alice Cooper sin ko­ne She­ryl God­dard, som han har va­e­ret gift med si­den 1976.

She­ryl tur­ne­rer al­tid med sin mand. Li­ge­som da de to mød­tes i 1975, er hun den le­den­de dan­ser i Coo­pers ro­ck’n’roll-show.

Og over for BT er Alice ik­ke ban­ge for at in­drøm­me, at han sta­dig ta­en­der vildt på She­ryl.

»Hvor man­ge ma­end kan pra­le med en ko­ne, der hver af­ten kla­e­der sig fra­ekt på og dan­ser for­før­en­de for­an dem. Jeg er vir­ke­lig hel­dig 40 år med den dej­lig­ste pi­ge,« si­ger Alice Cooper. En god grund Og Cooper har god grund til at va­e­re tak­nem­me­lig. I novem­ber 1983 søg­te She­ryl så­le­des om skils­mis­se.

Hen­des ae­g­te­mand var nem­lig dø­den na­er på grund af druk. Gang på gang lo­ve­de han, at han vil­le stop­pe. Men mis­bru­get fort­sat­te. Og det var først i 1984, at She­ryl og Alice for al­vor blev gen­for­e­net. She­ryl Cooper er ud­dan­net bal­let­dan­ser. Hun dyr­ker iføl­ge ae­g­te­man­den fit­ness og dans fi­re ti­mer hver dag. Og når Cooper igen dra­ger på so­lo­tur­né til ef­ter­å­ret, så er She­ryl og­så på sce­nen.

Ud­over sy­geple­jer­sken op­tra­e­der She­ryl blandt an­det og­så som Hil­lary Cl­in­ton og ka­em­pe­ed­der­kop.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.