Fal­ken fløj fra re­den med co­me­ba­ck-sejr

BT - - SUPER LIGA -

tog af­sked med Ken­neth Emil Pe­ter­sen, der skif­ter til net­op OB.

Ras­mus Falk, som skif­ter til FC Kø­ben­havn og på da­gen fik lov at ba­e­re an­fø­rer­bin­det, kun­ne ik­ke ha­ve drømt om en bed­re af­slut­ning.

»Den op­bak­ning, jeg har ma­er­ket, har va­e­ret høj, høj klas­se. Det var den fe­de­ste op­le­vel­se på sta­dion for mig si­den min de­but,« sag­de Falk ef­ter kam­pen.

»Det var en ka­em­pe ge­stus, at jeg fik lov at va­e­re an­fø­rer. Det si­ger no­get om de men­ne­sker, der er i den­ne klub. Det er høj klas­se at gi­ve mig det, og det er jeg me­get tak­nem­me­lig for. Det var en helt ek­strem vil­je, vi vi­ste. Vi var bag­ud 0-2 og bra­end­te straf­fes­park, men for­må­e­de al­li­ge­vel at sco­re tre mål, og det er ex­cep­tio­nelt, at in­gen gav op. Stor ros til hol­det,« til­fø­je­de han.

OB kom bag­ud ef­ter blot 30 se­kun­der, da Jan­nik Po­hl score­de til 1-0. Kas­per Ris­gård øge­de til 2-0 di­rek­te på et fris­park via OBs Hal­l­gri­mur Jo­nas­son. Ef­ter en ti­me fik hjem­me­hol­det straf­fes­park, men Ni­co­lai Lar­sen red­de­de for­sø­get fra An­ders K. Ja­cob­sen, mens Mik­kel Des­ler spar­ke­de re­tu­ren på stol­pen. Godt halvvejs i halv­le­gen fik OB re­du­ce­ret ved Fre­de­rik Tin­ga­ger, og med et kvar­ter igen blev der og­så ud­lig­net ved An­ders K. Ja­cob­sen. Kort før tid sik­re­de OB så sej­ren ved Azer Bu­su­la­dic, som og­så spil­le­de sin sid­ste kamp for OB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.