SØN­DAG, HERLI

BT - - SUPER LIGA -

FEST OG FAR­VER en dår­lig tra­e­ner. Det kan jeg va­e­re igen om et par må­ne­der. Men li­ge nu er jeg en sinds­syg god tra­e­ner,« sag­de en glad Sol­bak­ken.

Mens Sol­bak­ken i dag er på ar­bej­de igen, har spil­ler­ne na­ep­pe fod­bold i ho­ve­d­et. De ny­kå­re­de dan­ske me­stre stod knivskar­pe i de­res fi­ne­ste puds, da de sam­men med ko­ner og ka­e­re­ster gik til fest. Ef­ter guld­fe­sten går spil­ler­ne nu på fe­rie, og og­så Stå­le Sol­bak­ken lo­ve­de i af­tes, at han nu hol­der en hånd­fuld vel­fortjen­te fri­da­ge.

»Hvis du spør­ger min ko­ne, skal jeg ha­ve fem da­ges fe­rie. Uan­set om te­le­fo­nen rin­ger, er det Jo­han Lan­ge, der får lov at sva­re,« sag­de nord­man­den og send­te aben vi­de­re til sin tek­ni­ske di­rek­tør.

Sa­e­so­nen an­no 2015/2016 er i hi­sto­ri­ebø­ger­ne. Det skul­le na­tur­lig­vis fejre med en guldfest – og det blev det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.