Guld­fi­re­ren måt­te nø­jes med bron­ze

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Guld­fi­re­ren kun­ne ik­ke le­ve op til sit navn i fi­na­len ved Wor­ld Cup-sta­ev­net i schweizi­ske Luzern i går. Her måt­te Ja­cob Bar­søe, Ja­cob Sø­gaard, Kas­per Wint­her Jør­gen­sen og Mor­ten Jør­gen­sen nø­jes med tred­je­plad­sen og bron­ze ef­ter New Ze­aland og Schweiz.

Dan­mark hav­de yder­li­ge­re to bå­de med i A-fi­na­ler­ne. Bå­de An­ne Dsa­ne An­der­sen og Hed­vig La­er­ke Berg Ras­mus­sen og Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen og An­ne Lolk blev num­mer fem i hen­holds­vis to­er uden styr­mand og letva­egts­doub­lescul­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.