Polsk guld ef­ter vildt dra­ma

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pol­ske Ki­el­ce er en me­get over­ra­sken­de Cham­pions Le­ague-vin­de­re an­no 2016 ef­ter en af de mest dra­ma­ti­ske fi­na­ler no­gen­sin­de. De un­der­tip­pe­de po­lak­ker var el­lers un­der­vejs bag­ud med he­le ni mål til fa­vo­rit­ter­ne fra un­gar­ske Veszprem, men Ki­el­ce ka­em­pe­de sig på miraku­løs vis til­ba­ge i op­gø­ret, og de kun­ne til sidst jub­le over en sen­sa­tio­nel sejr på 39-38 ef­ter for­la­en­get spil­le­tid og straf­fe­kast­kon­kur­ren­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.