RO­BERT KLEM­MEN­SEN

Valg­for­sker SDU

BT - - DEBAT -

Par­ti­et for­mår – som vi så det med k aer lig­heds­dan­sen til års­mø­det–at til­by­de va­el­ger­ne no­get ra­di­kalt an­der­le­des. Det ta­ler åben­bart til et stort seg­ment af util­fred­se va­el­ge­re, der ho­ved­sa­ge­ligt be­fin­der sig på ven­stre­fløj­en. Det er li­ge­gyl­digt for dem, der stem­mer på par­ti­et. Po­li­tik, som vi ple­jer, er et fy­ord i Al­ter­na­ti­vet. Jo me­re main­stream de bli­ver, des min­dre vil de va­e­re et pro­test­par­ti for de util­fred­se. Det bli­ver og­så par­tiets ud­for­dring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.