ERIK HOLSTE­IN

Po­li­tisk kom­men­ta­tor, Al­tin­get

BT - - DEBAT -

Uffe El­ba­ek til­by­der nog­le vi­sio­ner. Det kan godt va­e­re, nog­le af dem er ure­a­li­sti­ske, men de se­ne­re år er po­li­tik ble­vet me­get tek­no­kra­tisk – alt stil­les op i et reg­ne­ark. Og så er der va­el­ge­re, som hel­le­re vil ha­ve nog­le ide­a­ler.

Man ri­si­ke­rer lidt at kø­be kat­ten i sa­ek­ken, for­di par­ti­et na­e­sten gør en dyd ud af ik­ke at ha­ve en fa­er­di­g­ud­vik­let po­li­tik på nog­le om­rå­der. Det bli­ver in­ter­es­sant, om de kan hol­de fast i va­el­ger­ne, når de ind­går i me­re for­plig­ten­de sam­ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.