Hvad kan vi la­e­re af krig?

BT - - DEBAT -

Må­ske bort­set fra at er­kla­e­re et land stats­ban­kerot el­ler i und­ta­gel­ses­til­stand må krig va­e­re den ul­ti­ma­ti­ve be­slut­ning, som en po­li­ti­ker­ge­ne­ra­tion kan tra­ef­fe (...) Krig er for vig­tigt til ik­ke at bli­ve ana­ly­se­ret i bund, så det må va­e­re en selv­føl­ge, at de gam­le po­li­ti­ske ho­ved­per­so­ner gi­ver mø­de for kom­mis­sio­nen og bi­dra­ger til vo­res fa­el­les erin­dring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.