PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

Før val­get spå­e­de du ik­ke Al­ter­na­ti­vet man­ge chan­cer for at kom­me i Fol­ke­tin­get. Hvor­for er par­ti­et al­li­ge­vel ble­vet en suc­ces? Er Al­ter­na­ti­vet et blufnum­mer, som Hen­rik Sass Lar­sen (S) har for­mu­le­ret det?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.