In­gen ram­te de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lør­da­gens Tips13-kupon var en af de sva­e­re­re af slagsen, i og med at ho­ved­par­ten af kam­pe­ne var fra den na­est­bed­ste ra­ek­ke i Sve­ri­ge.

Det lyk­ke­des da hel­ler ik­ke for en ene­ste tip­per at kna­ek­ke ko­den, og der­for går pulj­en vi­de­re til na­e­ste uge. Kupo­nens to stør­ste fa­vo­rit­ter Brom­ma­po­j­kar­na og Dal­kurd ind­fri­e­de el­lers for­vent­nin­ger­ne, men da et par af de na­est­stør­ste fa­vo­rit­ter svig­te­de, end­te det al­li­ge­vel med, at kupo­nen vi­ste sig for sva­er for tip­per­ne.

Ljungski­le var nem­lig kupo­nens tred­je­stør­ste fa­vo­rit, mens den fjer­de­stør­ste var AIK, men de skuf­fe­de beg­ge ved blot at spil­le uaf­gjort.

Kupo­nens sid­ste kamp var i øv­rigt Cham­pions Le­agu­e­fi­na­len mel­lem Re­al Madrid og At­le­ti­co Madrid. Her har der gi­vet­vis sid­det spa­end­te tip­pe­re, som har ban­det over, at den kamp end­te uaf­gjort.

FO­TO: REU­TERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.