LANGSKUDDET

2,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

WIM­B­LEDON - PLY­MOUTH ENG­LAND LE­AGUE TWO PLAY­OFF, KLOK­KEN 16:00 0-0 EF­TER FØR­STE HALV­LEG

Wim­b­ledon er til­ba­ge på Wem­bley for før­ste gang si­den man blev gen­dan­net, og det lig­ner ik­ke no­gen må­l­rig start på kam­pen. Som man of­te ser i fi­na­ler, be­gyn­der de lidt af­ven­ten­de, og spil­ler­ne på de to hold er ik­ke li­ge­frem vant til at spil­le for så man­ge men­ne­sker på så stort et sta­dion. I for­vej­en er det to af de mest må­l­fat­ti­ge hold i Le­ague Two, der mø­des i den­ne fi­na­le. Mens beg­ge hold er i sta­er­ke­ste op­stil­ling de­fen­sivt, må Ply­mouth und­va­e­re an­gri­be­ren Ry­an Brunt på grund af ska­de. Der­for prø­ves et spil på, at det står 0-0 ef­ter 45 mi­nut­ter.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.