DEN FA­VORAB­LE

1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FRANK­RIG - CA­MERO­UN VENSKABSKAMP, KLOK­KEN 21:00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Det fran­ske hold har i ven­skabs­kam­pe­ne op til EM spil­let frisk til, og det lig­ner da og­så man­ge mål i da­gens kamp mod Ca­mero­un. Fransk­ma­en­de­ne er ramt de­fen­sivt af, at Rap­haël Va­ra­ne er ble­vet ska­det, så man skal slet ik­ke ude­luk­ke, at Ca­mero­un kan kom­me på tav­len. Mod­sat har Frank­rig så me­get kva­li­tet den an­den vej – selv om An­to­i­ne Gri­ez­mann na­ep­pe spil­ler ef­ter sin del­ta­gel­se i CL-fi­na­len – at det er sva­ert ik­ke at se hol­det sco­re mini­mum et par gan­ge. På en tynd spil­le­dag kan man godt for­sva­re at spil­le på mindst tre mål i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.