Sol­da­ter be­fri­er fod­bold­stjer­ne

BT - - NYHEDER -

Me­xi­can­ske sik­ker­heds­styr­ker har be­fri­et fod­bold­stjer­nen Alan Puli­do, efter at han blev bort­ført søn­dag, op­ly­ser myn­dig­he­der­ne i del­sta­ten Ta­mauli­pas.

Puli­do, som er tid­li­ge­re an­gri­ber på det me­xi­can­ske lands­hold, er iføl­ge en kort­fat­tet of­fi­ci­el pres­se­med­del­el­se ’sund og rask’, efter at han blev red­det af fø­de­ra­le styr­ker.

Myn­dig­he­der­ne har ik­ke op­lyst de­tal­jer om ope­ra­tio­nen.

»Det vig­tig­ste er, at han er her hos os nu,« si­ger gu­ver­nø­ren i Ta­mauli­pas, Egi­dio Tor­re Can­tu på lo­kalt tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.