Dan­mark num­mer seks i ver­den

BT - - NYHEDER -

Dan­mark kla­rer sig bed­re i den in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ce i år end sid­ste år.

Det vi­ser den år­li­ge op­gø­rel­se fra det schweizi­ske In­sti­tut for Ma­na­ge­ment De­ve­l­op­ment (IMD). Her er lan­de­ne pla­ce­ret på en li­ste over, hvem der iføl­ge op­gø­rel­sen har den bed­ste kon­kur­ren­ce­ev­ne.

Dan­mark ind­ta­ger en sjet­te­plads mod sid­ste års ot­ten­de­plads. Det er isa­er in­fra­struk­tur - bå­de tek­nisk, vi­den­ska­be­ligt og i for­hold til sund­hed - der sen­der Dan­mark højt op på li­sten.

Her­un­der kan du se op­gø­rel­sens top-ti. Tal­le­ne i pa­ren­tes er sid­ste års pla­ce­ring: 1. Hong­kong (2). 2. Schweiz (4). 3. USA (1). 4. Sin­ga­po­re (3). 5. Sve­ri­ge (9). 6. Dan­mark (8). 7. Ir­land (16). 8. Hol­land (15). 9. Nor­ge (7). 10. Ca­na­da (5).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.