Hold som­mer­pau­se uden at mi­ste for­men Så­dan kom­mer du i gang igen efter pau­sen:

BT - - NYHEDER -

En nystar­tet, der har lø­bet i et halvt år og plud­se­lig stop­per op, har na­tur­lig­vis sva­e­re­re ved at kom­me i gang igen end en, der har tra­e­net i 20 år og byg­get en god grund­form op Gen­find ryt­men: Brug et par ti­mer på at gen­nem­ta­en­ke sen­som­me­rens tra­e­nings­pla­ner. Hvad har du lyst til at dyr­ke de na­e­ste må­ne­der? Sa­et dig mål: Skal mo­ti­va­tio­nen ha­ve et skub, så sa­et dig selv et kon­kret mål for din tra­e­ning. Hvad vil du op­nå? Og hvor­dan vil du op­nå det? Pri­o­ritér din tra­e­ning: Man­ge tra­e­nings­for­sa­et­ter stran­der på, at vi of­te har så travlt i hver­da­gen, at tra­e­nin­gen gli­der om ba­gest i kø­en og her­fra ud i in­tet­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.