Mo­ck-sejr kan åb­ne for nyt dan­sker­brag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORBRØDRING

SA­GEN KORT 17. DE­CEM­BER 2015: Lo­len­ga Mo­ck ud­for­drer Pa­tri­ck Nielsen få uger efter den­nes fu­ser­kamp mod Ru­dy Mar­kus­sen. Mo­ck lover Nielsen ’en røv­fuld’. I før­ste om­gang af­vi­ste Team Sau­er­land. 16. FE­BRU­AR 2016: Mogens Pal­le sen­der et åbent brev til Team Sau­er­land og til­by­der i sam­me om­ba­e­ring Pa­tri­ck Nielsen en mil­li­on kro­ner for at stil­le op til en kamp mod Mo­ck. Og­så det til­bud blev af­vist af Sau­er­land i et åbent brev. 13. APRIL 2016: Mogens Pal­le til­by­der at la­de Lo­len­ga Mo­ck stil­le op i en kamp mod Pa­tri­ck Nielsen uden at få penge for det. »Hvis der plud­se­lig sker et mira­kel, og vi mod­ta­ger 10.000 mail fra bok­se­fans, der tryg­ler og be­der om at la­de Mo­ck mø­de Pa­tri­ck Nielsen, vil vi selv­føl­ge­lig se på det, men li­ge nu er det en uin­ter­es­sant kamp for os,« ly­der det af­vi­sen­de fra Nis­se Sau­er­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.