KIF vi­ste nye spil­le­re frem på ka­nal­rund­fart

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OPRUSTNING BT kun­ne søn­dag forta­el­le, at KIF Kol­ding Kø­ben­havn hen­ter seks nye spil­le­re. I går blev de så og­så ble­vet pra­e­sen­te­ret. De seks nye spil­le­re ta­el­ler alt fra EM­stjer­ner til pro­fi­ler i den span­ske li­ga og blev i går pra­e­sen­te­ret på et pres­se­mø­de på Restau­rant Pa­la­e­ga­de i in­dre Kø­ben­havn. In­den pra­e­sen­ta­tio­nen blev de sej­let på en lil­le ka­nal­rund­fart i Kø­ben­havn.

Det dre­jer sig om An­to­nio Garcia og Ni­ko Min­de­gia, som beg­ge er span­ske lands­holds­spil­le­re, og som i år var med til at slå KIF ud af Cham­pions Le­ague for de­res tid­li­ge­re hold Pi­ck Sze­ged fra Un­garn.

Der­u­d­over har KIF, der skuf­fen­de slut­te­de uden for me­dal­jer­ne, sik­ret sig den bra­si­li­an­ske høj­re­fløj Fa­bio Chi­uf­fa, som har sco­ret mas­ser af mål i sin span­ske klub Gu­a­da­la­ja­ra, År­hus-stre­gen Mor­ten Bjørns­hau­ge, høj­re­ba­ck­en Ni­co­las Lund­bye og den sven­ske lands­holds­spil­ler Philip Sten­malm. Sidst­na­evn­te spil­ler ven­stre ba­ck og delt­og ik­ke i pres­se­mø­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.