OB hen­ter nye kra­ef­ter i AaB

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ras­mus Jöns­son er for­tid i AaB, med­del­er den nord­jy­ske klub på sin hjem­mesi­de. Han skal i ste­det spil­le for OB, hvor han har få­et en to-årig kon­trakt.

Den sven­ske of­fen­siv­spil­ler kom til AaB for tre år si­den fra Wol­fsburg, først på en le­je­af­ta­le, der se­ne­re blev kon­ver­te­ret til en fast kon­trakt.

»Det er in­gen hem­me­lig­hed, at vi ger­ne hav­de set Ras­mus fort­sa­et­te i AaB, hvor­for vi og­så i må­neds­vis har for­søgt at få en ny af­ta­le på plads,« si­ger sport­s­di­rek­tør Allan Gaar­de til AaBs hjem­mesi­de.

I OB ser man ham som an­gri­ber, men og­så med mu­lig­hed for at bru­ge ham på kan­ter­ne el­ler cen­tralt på den of­fen­si­ve midt.

»Hans styr­ker er, at han har en me­get fin tek­nik, og han er god til at se de små mu­lig­he­der i af­le­ve­rin­ger­ne, der kan gø­re hans hold­kam­me­ra­ter go­de,« si­ger Kent Nielsen til OBs hjem­mesi­de.

OB har og­så hen­tet Mat­hi­as Thra­ne i AaB. Of­fen­siv­spil­le­ren får li­ge­le­des en to­årig kon­trakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.