Jørgensen mel­der af­bud til Ja­pan-tur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn-spil­le­ren Ni­co­lai Jørgensen er ik­ke med i fly­et, når det dan­ske fod­bold­lands­hold i dag rej­ser til Ja­pan for at spil­le Ki­rin Cup.

Of­fen­siv­spil­le­ren har meldt af­bud på grund af en ska­de, ly­der for­kla­rin­gen fra Dansk Bold­spil-Uni­on (DBU) på for­bun­dets hjem­mesi­de. Det sam­me ga­el­der An­ders »AC« Chri­sti­an­sen, der til dag­lig tør­ner ud for sven­ske Malmö FF. I ste­det ud­ta­ges Lucas Andersen, der er ejet af Ajax, men i den­ne sa­e­son har va­e­ret ud­le­jet til Wil­lem II i den hol­land­ske li­ga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.