Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? For­mi­da­bel sa­e­son - gan­ske en­kelt. Søn­derjy­ske er ble­vet me­re end ba­re et figh­ter­be­to­net hold med en god hjem­me­ba­ne. Hol­det har sta­dig en ek­stra­or­di­na­er sta­erk moral og holdånd, men der er og­så man­ge rig­tig fi­ne spil­le­re i al­le ka­e­der på hol­det. Det er en ab­so­lut top­pra­e­sta­tion, hvad hol­det har la­vet. Ud­for­drin­gen? De sag­de det selv søn­dag: Hvor­dan føl­ger man det her op? Det bli­ver med Søn­derjy­ske-tra­e­ner Jakob Mi­chel­sens ord al­drig bed­re. Og det kan han for­ment­lig ha­ve ret i. Skal na­e­ste år gå efter at sta­bi­li­se­re sig i top­seks. Det tror jeg godt, man kan. Årets vig­tig­ste spil­ler? NICOLAJ MADSEN. Der var man­ge, men for mig har va­e­ret ene­stå­en­de. Så me­get power og god tek­nik i en og sam­me spil­ler. Til­med en skarp op­la­eg­ger og målsco­rer. Ka­rak­ter:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.