Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? En tred­je­plads året efter et mester­skab er en smu­le skuf­fen­de. Isa­er med tan­ke på midtjy­der­nes målsa­et­ning, der hand­ler om at spil­le med om gul­det til det sid­ste. Det gjor­de de på in­gen må­de i år, og sam­ti­dig så vi en tid­li­ge­re pro­fil som Pio­ne Si­sto ha­ve sva­ert ved at fin­de si­ne ben. Det tra­ek­ker alt sam­men ned. Ud­for­drin­gen? Midtjy­der­ne har tabt me­get ter­ra­en til FCK på ba­re et år. Det skal hen­tes ind, men det ser van­ske­ligt ud. Li­ge nu er der langt op. Årets vig­tig­ste spil­ler? ERIK SVIATCHENKO. Kan han va­e­re det, når han kun var i klub­ben i ef­ter­å­ret? Ja mid­ter­for­sva­re­ren var frem­ra­gen­de i 2015, og hans fra­va­er har va­e­ret ma­er­k­bart si­den. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.