Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? Vildt sta­er­kt co­me­ba­ck af Ran­ders efter den sva­e­re pe­ri­o­de om­kring Kel­ler-Bor­rings­a­gen. Co­lin Todd af­le­ve­rer et godt fod­bold­hold, som kan spil­le med om sej­ren i stort set al­le kam­pe. Har dog i år tabt lidt for man­ge af de ta­et­te op­gør. Ud­for­drin­gen? Kan den nye tra­e­ner, Ola­fur Kri­stjans­son, ta­ge Ran­ders til­ba­ge til det sted, hvor man bob­ler om­kring me­dal­jer og eu­ro­pa­ei­sk fod­bold? Det er op­ga­ven. Hvis trup­pen top­pra­este­rer of­te­re, så er den god nok til det. Og så skal man til­ba­ge til det de­fen­si­ve ni­veau fra for­ri­ge sa­e­son, hvor man kun luk­ke­de 28 mål ind. Årets vig­tig­ste spil­ler? MADS FENGER. Mid­ter­for­sva­re­ren, der er ble­vet sat i for­bin­del­se med fle­re kon­kur­ren­ter, er i mi­ne øj­ne den spil­ler, det vil gø­re mest ondt at mi­ste. Ro­lig og sta­erk. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.