Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? Hvis jeg skal va­e­re helt ae­r­lig, tro­e­de jeg in­den sa­e­so­nen, at Vi­borg skul­le ka­em­pe med Ho­bro om at und­gå nedryk­ning. Så­dan kom sa­e­so­nen ik­ke til at gå. Vi­borg im­po­ne­re­de stort og sik­re­de sig uden pro­ble­mer end­nu en sa­e­son i Su­per­liga­en. En ot­ten­de­plads er gan­ske en­kelt im­po­ne­ren­de. Ud­for­drin­gen? Det er sva­ert at se Vi­borg for­bed­re re­sul­ta­tet fra i år, men på den an­den si­de er det li­ge så sva­ert at se hol­det drat­te igen­nem na­e­ste års Su­per­liga. Men den an­den sa­e­son efter en op­ryk­ning har tid­li­ge­re vist sig sva­er … Årets vig­tig­ste spil­ler? JONAS KAMPER. Kant­spil­le­ren har få­et en re­nais­san­ce hos Vi­borg og har le­ve­ret fle­re vig­ti­ge scor­in­ger for et mand­skab, der le­ve­re­de godt over he­le linj­en. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.