Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? Li­ge så fan­ta­stisk ef­ter­å­ret var, li­ge så skuf­fen­de har det va­e­ret at føl­ge AaB i for­å­ret. Efter at ha­ve set de­res før­ste kamp ude mod FCM (1-1), tro­e­de jeg, at AaB kun­ne ka­em­pe med om top­pla­ce­rin­ger­ne. Det blev så slet ik­ke til­fa­el­det. For man­ge pro­fi­ler holdt ik­ke ni­veau. Ud­for­drin­gen? AaB bli­ver isa­er ud­for­dret på, at man mi­ster Ken­neth Emil Pe­ter­sen efter som­mer­fe­ri­en – der er og­så et hul efter Spal­vis, men det har man jo tek­nisk set skul­let for­hol­de sig til he­le for­å­ret, så den øvel­se er i gang. Årets vig­tig­ste spil­ler? NICOLAJ THOMSEN. Han har holdt et rig­tigt pa­ent ni­veau i de pe­ri­o­der, hvor hol­det rundt om ham er fal­det. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.