Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? FC Nord­s­ja­el­land kom sik­kert i mål uden at va­e­re i na­er­he­den af no­get som helst i hver­ken den ene el­ler an­den en­de af ta­bel­len. Frem­står li­ge nu som et hold i pro­ces og som et hold, man kan va­e­re sik­ker på ik­ke at vi­de, hvor man har. Ud­for­drin­gen: Kan FC Nord­s­ja­el­land un­der Kasper Hjul­mand bli­ve et top-seks-hold? Jeg er i ud­gangs­punk­tet skep­tisk, men an­er­ken­der, at Hjul­mand jo har gjort det før. Jeg ser et hold, der har brug for at bli­ve sta­bi­li­se­ret helt vildt i dets pra­e­sta­tio­ner. Det kan for­ment­lig godt ta­ge et år me­re. Årets vig­tig­ste spil­ler? AN­DREAS MAX­SØ. Mid­ter­for­sva­re­ren er ik­ke til at kom­me udenom her. Su­ve­ra­ent den FCN­spil­ler med flest mi­nut­ter i årets li­ga, og han løf­ter sit holds kva­li­tet. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.