Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har hol­det kla­ret sig? AGF var i ef­ter­å­ret in­de på en me­get far­lig kurs, hvor man i ni kam­pe kun vandt én og be­va­e­ge­de sig fa­re­tru­en­de ta­et mod nedryk­nings­stre­gen. Glen Rid­ders­holms start var re­sul­tat­ma­es­sigt og­så svin­gen­de, men der kom ret­ning på pro­jek­tet i de sid­ste spil­ler­un­der. Ud­for­drin­gen? AGF står over for en stor ud­skift­ning af spil­le­re, når Glen Rid­ders­holm nu be­gyn­der na­e­ste fa­se af sit ar­bej­de med hol­det. Det er et af­sin­digt vig­tigt trans­fer­vin­due, AGF går ind i nu. Man har brug for pro­fi­ler for at ryk­ke ta­et­te­re på mid­ten af ra­ek­ken. Årets vig­tig­ste spil­ler? MOR­TEN DUNCAN RAS­MUS­SEN. Duncan har kun va­e­ret i AGF et halvt år, men det har va­e­ret ri­ge­ligt til at be­vi­se, at han er AGFs vig­tig­ste spil­ler. Punktum. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.