Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? Ho­bro var på for­hånd blandt fa­vo­rit­ter­ne til nedryk­ning, men at man faldt sam­men, som til­fa­el­det var, var over­ra­sken­de. Fi­re sej­re i 33 run­der er ta­et på pin­ligt, men en god­kendt af­slut­ning på sa­e­so­nen red­der en flig af Ho­bros ae­re. Sid­ste sa­e­son var et even­tyr for klub­ben. Den­ne har me­re haft pra­eg af et ma­re­ridt. Ud­for­drin­gen? Ho­bro dum­me­de sig ved at vin­ke far­vel til en stor del af klubkul­tu­ren for at sat­se på stør­re pro­fes­sio­na­lis­me og man­ge uden­land­ske spil­le­re. Dén kul­tur, der brag­te dem i Su­per­liga­en og kre­e­re­de en fan­ta­stisk før­ste sa­e­son, skal de nu for­sø­ge at fin­de igen. Årets vig­tig­ste spil­ler? Mayron Ge­or­ge. Costa­ri­ca­ne­ren stod for over en tred­je­del af al­le Ho­bros mål. Han er na­ep­pe i klub­ben, når den står på 1. di­vi­sion. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.