DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For­vent­nin­ger­ne var tårn­hø­je, da Da­ni­el Ag­ger i sen­som­me­ren 2014 kun­ne med­dele sit skif­te fra Li­ver­pool til Brønd­by IF. Igen tur­de ve­s­tegns­klub­ben at drøm­me om tid­li­ge­re ti­ders stor­hed, hvor mester­skab­sam­bi­tio­ner var en selv­føl­ge­lig­hed.

Men så­dan gik det slet ik­ke. Og skal man tro book­ma­ke­ren Bet25, er Brønd­by og­så den sid­ste klub, han har re­pra­e­sen­te­ret som lands­holds­spil­ler. Så­le­des gi­ver man blot od­ds 1,72 på, at Da­ni­el Ag­ger stop­per som lands­holds­spil­ler.

»Net­op med Ag­gers ska­des­hi­sto­rik in men­te kan han va­e­re fri­stet til ude­luk­ken­de at kon­cen­tre­re sig om klub­fod­bol­den,« si­ger så­le­des Bet25od­ds­sa­et­ter Nik­las Nür­n­berg.

Den kla­re fa­vo­rit til at lø­be med Da­ni­el Ag­gers sig­na­tur er sta­dig Fe­ner­ba­h­ce. Spør­ger man Bet25, er man helt ne­de i od­ds 1,15 på, at Da­ni­el Ag­ger skif­ter til Fe­ner­ba­h­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.