1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvi­de­lusland skal ba­re ha­ve over­stå­et de to kam­pe in­den EM. De var elen­di­ge i det se­ne­ste ne­der­lag til Nor­dir­land, og det er sva­ert at se ret me­get an­det end, at Ir­land vinder den­ne kamp. Det er Ir­lands sid­ste kamp in­den det gør løs ved EM, og der­for bør spil­ler­ne va­e­re op­sat­te på at gi­ve til­ha­en­ger­ne en god af­sked, in­den man dra­ger mod Frank­rig. Mod­sat skal kam­pen ba­re over­stås for Hvi­derusland, og i dis­se ven­skabs­kam­pe be­ty­der movi­va­tio­nen me­get, når man skal for­ud­si­ge kam­pens ud­fald. Der­for spil­les der her på en sejr til Ir­land.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.