3,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv om Spezia spil­le­de en god kamp og ud fra spil og chan­cer hav­de fortjent at vin­de, end­te man al­li­ge­vel med at ta­be før­ste kamp til Tra­pa­ni, og det åb­ner op for et godt spil i den­ne re­tur­kamp. Sa­gen er nem­lig den, at i det­te play­off kla­rer mig sig vi­de­re i til­fa­el­de af lig­hed, hvis man er hø­jest pla­ce­ret i grund­spil­let, hvil­ket alt­så be­ty­der, at hvis Spezia vinder med et en­kelt mål, så er Tra­pa­ni sta­dig i fi­na­len. Det skal ryk­ke et par pro­cen­ter i ga­ester­nes ret­ning, som book­ma­ker­ne ik­ke har med i de­res vur­de­ring, og der­for vir­ker der til at va­e­re fin va­er­di i 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.