Is­lam­kri­ti­ker tra­ek­ker til høj­re

BT - - NYHEDER -

Lars He­de­gaard, der er kendt som is­lam­kri­tisk de­bat­tør og tid­li­ge­re for­mand for Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet, har valgt at gå den po­li­ti­ske vej.

Han har net­op meldt sig ind i det nye høj­re­fløjs­par­ti Nye Bor­ger­li­ge.

Det frem­går af par­tiets for­mand, Per­nil­le Ver­munds Fa­ce­book-si­de, hvor hun på et bil­le­de kys­ser en glad Lars He­de­gaard på kin­den.

»Vel­kom­men på hol­det til vo­res nye med­lem Lars He­de­gaard,« skri­ver Per­nil­le Ver­mund til bil­le­det.

Nye Bor­ger­li­ge er et nyt kon­ser­va­tivt par­ti, der i øje­blik­ket sam­ler va­el­ge­rer­kla­e­rin­ger for at kun­ne stil­le op ved na­e­ste fol­ke­tings­valg.

De me­ner, at Dansk Fol­ke­par­ti er for ’blød­sød­ne’, når det kom­mer til ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken.

Per­nil­le Ver­mund har tid­li­ge­re ud­talt, at hun sy­nes, Dan­mark skal ha­ve be­va­eb­ne­de gra­en­sepo­ster og sen­de al­le asylan­sø­ge­re til­ba­ge til de­res hjem­lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.