Er eks på po­r­ten

BT - - NYHEDER -

Det er en sør­ge­lig si­tu­a­tion, som jeg er fryg­te­lig ked af. Det er pri­vat­li­vets fred, og det er synd for de to pi­ger • Fa­mi­li­en Kirk Jo­han­sen valg­te i 2007 at la­de sig kø­be ud af Le­go af Gun­hilds bror, Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen. Det me­nes, at fa­mi­li­en Kirk Jo­han­sen fik om­kring 7-8 mil­li­ar­der kro­ner ved at tra­e­de ud af Le­go.

• An­ders Kirk Jo­han­sen be­kra­ef­te­de i de­cem­ber, at han og Anja Kirk Jo­han­sen var flyt­tet fra hin­an­den. Iføl­ge Anja Kirk Jo­han­sen er par­ret p.t. se­pa­re­ret. • Par­ret har iføl­ge en ae­g­te­pagt ’fuld­sta­en­digt sa­e­re­je’, hvil­ket be­ty­der, at de ik­ke skal de­le de for­mu­er, de hav­de med ind i ae­g­te­ska­bet med hin­an­den. Af en ga­vea­eg­te­pagt, der blev la­vet i 2015, frem­går det, at An­ders Kirk Jo­han­sen har gi­vet sin da­va­e­ren­de ko­ne 50 mil­li­o­ner kro­ner. • An­ders Kirk Jo­han­sen (f. 1977) er søn af Gun­hild Kirk Jo­han­sen og ol­de­barn af Le­go-grund­la­eg­ger Ole Kirk Chri­sti­an­sen.

• Ga­vea­eg­te­pag­ten er un­der­skre­vet af An­ders Kirk Jo­han­sens mo­er Gun­hild Kirk Jo­han­sen, der gi­ver sin til­la­del­se til, at søn­nen vi­de­re­gi­ver no­get af sin for­mue til eks hu­stru­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.