WHO: Ot­te ugers sik­ker sex ef­ter be­søg i zi­ka-land

BT - - NYHEDER -

Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen sen­der en ap­pel til ver­dens kvin­der om at ud­sa­et­te for­søg på at bli­ve gravid til mindst ot­te uger ef­ter be­søg i zi­ka-ram­te om­rå­der. WHO har tirs­dag aen­dret råd om det fryg­te­de virus, der kan med­fø­re foster­ska­der, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

I an­be­fa­lin­ger­ne hed­der det og­så, at kvin­der bør ven­te med at sø­ge gravi­di­tet med en mand, hvis han har haft symp­to­mer på zi­ka-smit­te in­den for det se­ne­ste hal­ve år.

Myn­dig­he­der­ne i Bra­si­li­en har la­en­ge sagt, at zi­kavirus kan fø­re til mi­kro­ke­fa­li, hvor børn kom­mer til ver­den med unor­malt små kra­ni­er. Iføl­ge de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der er der nu ik­ke la­en­ge­re tvivl om den­ne ri­si­ko ved det myg­gebår­ne zi­kavirus.

Bra­si­li­en er det land, der har va­e­ret hår­dest ramt af zi­kavirus­set. Men virus­set er ef­ter­hån­den spredt over he­le Lat­i­na­me­ri­ka og Ca­ri­bi­en. Og­så i Asi­en er der re­gi­stre­ret til­fa­el­de af syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.