Åb­ner hjer­tet på Paki­stans re­ge­rings­chef

BT - - NYHEDER -

Paki­stans pre­mi­er­mi­ni­ster er tirs­dag på ope­ra­tions­bor­det i Lon­don, hvor spe­ci­a­li­ster ud­fø­rer et åbent ind­greb i hans hjer­te. Det er Nawaz Sha­rifs an­den hjer­te­o­pe­ra­tion på fem år. Ope­ra­tio­nen ud­fø­res få da­ge før, at Sha­rifs re­ge­ring fre­dag skal frem­la­eg­ge sta­tens bud­get. Re­ge­rin­gen er des­u­den un­der pres i for­bin­del­se med be­skyld­nin­ger om kor­rup­tion i de så­kald­te Pa­na­ma-pa­pi­rer.

Pre­mi­er­mi­ni­ste­ren var »ved godt mod«, da han blev kørt ind til ope­ra­tio­nen om­kring klok­ken ni dansk tid, skri­ver dat­te­ren Mary­am på Twit­ter. Ind­gre­bet ga­el­der et »hul i hjer­tet«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.