UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

Og der­for bli­ver vi nødt til at ha­ste det igen­nem Fol­ke­tin­get.«

»Jeg for­ven­ter, at det her er in­den for ram­mer­ne af kon­ven­tio­ner­ne, men det nyt­ter hel­ler ik­ke no­get, at vi gi­ver køb på vo­res hold­nin­ger af ba­re angst for at nå hen til kan­ten af en kon­ven­tion.« Det er en stor op­stram­ning, og der­for be­va­e­ger vi os ud til kan­ten af kon­ven­tio­ner­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.