DF af­vi­ser re­ge­rin­gens løs­ning for PSO-af­gift

BT - - NYHEDER -

Dansk Fol­ke­par­ti vil ik­ke ha­e­ve bund­skat­ten for at fjer­ne den om­strid­te ener­gi­af­gift, PSO-af­gif­ten, som EU har kra­e­vet af­skaf­fet.

Det si­ger Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, tirs­dag af­ten til DR Nyhe­der.

»Stop nu den her snak om at ha­e­ve bund­skat­ten. Det vil va­e­re helt for­kert over for dem med la­ve ind­kom­ster,« si­ger par­ti­for­man­den iføl­ge DR.

Der­med af­vi­ser Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl re­ge­rin­gens plan om at få en aftale in­den som­mer­fe­ri­en, som fjer­ner PSO-af­gif­ten. Af­gif­ten be­ta­les isa­er af virk­som­he­der med et højt el­for­brug.

»Det vir­ker no­get gro­tesk, at re­ge­rin­gen be­der os om at ha­e­ve bund­skat­ten her i ma­jju­ni, for så til ef­ter­å­ret at lok­ke os ind i en stor skat­te­dis­kus­sion,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.