USA ad­va­rer om ter­r­or­fa­re i Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER -

Når ame­ri­ka­ne­re er på fe­rie el­ler an­den rej­se i Eu­ro­pa hen over som­me­ren, så skal de va­e­re me­get op­ma­er­k­som­me.

For der er ri­si­ko for ter­ror på det gam­le kon­ti­nent.

Ter­r­o­ri­ster kan fin­de på at slå til på ste­der, hvor der er sto­re ar­ran­ge­men­ter, på turist­ste­der, re­stau­ran­ter og i for­bin­del­se med trans­port.

Det skri­ver USAs uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um i en rej­se­ad­var­sel på sin hjem­mesi­de.

Her na­ev­nes det, at sa­er­ligt eu­ro­pa­mester­ska­bet i fod­bold, der af­hol­des i Pa­ris 10. ju­ni til 10. juli, er i ri­si­kozo­nen for ter­r­or­an­greb. USAs uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um na­ev­ner og­så Tour de Fran­ce som en be­gi­ven­hed, hvor der er ri­si­ko for ter­ror.

Ad­vars­len ga­el­der frem til 31. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.