Slott mel­der fra til Di­a­mond Le­ague

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Di­a­mond Le­ague-sta­ev­net i Rom i mor­gen bli­ver uden dansk del­ta­gel­se. Sa­ra Slott Pe­ter­sen dø­jer med smer­ter i bag­lå­ret og har der­for måt­tet mel­de af­bud.

Ef­ter af­bud til sa­e­so­nens før­ste to Di­a­mond Le­agu­esta­ev­ner var det el­lers hå­bet, at den na­e­ste af­de­ling i Rom skul­le bli­ve med hen­des del­ta­gel­se. Men det dan­ske OL-håb er fra­va­e­ren­de på start­lis­ten til mor­gen­da­gens 400 me­ter ha­ek så­vel som til sta­ev­ne­se­ri­ens na­e­ste af­de­ling søn­dag i Bir­m­ing­ham, ly­der det på dansk-at­le­tik.dk.

»Min tra­e­ner og jeg har desva­er­re va­e­ret nødt til at tra­ek­ke stik­ket, da jeg ik­ke har kun­net kom­me smer­ter­ne i mit bag­lår til livs,« si­ger dan­ske­ren iføl­ge hjem­mesi­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.