2 ,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ven­skabs­kamp i østrig­ske Salz­burg, hvor beg­ge hold skal ha­ve go­de chan­cer for at kom­me på tav­len. Det span­ske hold kom­mer na­ep­pe i sta­er­ke­ste op­stil­ling, og man så i den se­ne­ste test­kamp mod Bos­ni­en, at man gav fle­re sto­re chan­cer va­ek. Syd­korea er hur­ti­ge og tek­nisk sta­er­ke, og mod et for­ment­lig ik­ke spe­ci­elt sam­men­spil­let spansk for­svar skal de nok få de­res mu­lig­he­der. Mod­sat er Syd­korea ik­ke skra­em­men­de de­fen­sivt, så det vil un­dre me­get, hvis Spa­ni­en går fra kam­pen uden scor­ing. Flot od­ds på, at beg­ge hold kom­mer på tav­len i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.