1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Istra Pu­la har va­e­ret elen­di­ge igen­nem lang tid. Fak­tisk er man op­pe på 24 kam­pe i tra­ek uden sejr, og der­for vir­ker det me­get ma­er­ke­ligt, at de er ble­vet så kla­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Den før­ste kamp i Si­be­nik blev 1-1 i en kamp, hvor Si­be­nik do­mi­ne­re­de, men ik­ke for­må­e­de at ud­nyt­te det til en sejr, hvil­ket alt­så oveni be­ty­der, at Istra Pu­la ik­ke en­gang skal gå ef­ter at vin­de den­ne kamp, men bli­ver op­pe ved 0-0, mens 1-1 kan få kam­pen til at gå helt i stå. Det skal va­e­re da­gens bed­ste ud­stik at gå ef­ter, at Si­be­nik ik­ke ta­ber den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.