3,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pesca­ra står med det ene ben i fi­na­len ef­ter 2-0 i ude­kam­pen mod Nova­ra - spe­ci­elt for­di de og­så er vi­de­re i til­fa­el­de af lig­hed ef­ter to kam­pe, da man ik­ke ope­re­rer med ude­ba­ne­mål i det­te play­off, men i ste­det af­gør ud fra pla­ce­rin­gen i grund­spil­let. Der­for le­ver Pesca­ra gan­ske fint med et ne­der­lag på bå­de ét og to mål i den­ne kamp, og der­til kom­mer, at Nova­ra fak­tisk var det bed­ste hold i den før­ste kamp. De har godt nok Magnus Tro­est i ka­ran­ta­e­ne, men får en an­den for­sva­rer til­ba­ge på sam­me kon­to, og 2-tal­let bør der­for va­e­re et fint spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.