Bø­de­regn over mo­tor­ve­je­ne

BT - - NYHEDER -

TRAFIKKAMPAGNE to eller tre vej­ba­ner, va­el­ger alt for man­ge at slip­pe for bøvl ved at la­eg­ge sig i den mid­ter­ste eller yder­ste vogn­ba­ne, så de er fri for at ta­en­ke me­re på det. Men det er jo ik­ke en løs­ning.« Simp­le reg­ler Al­le­re­de for et par uger si­den var Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti ude med en ven­lig på­min­del­se om tra­fik­syn­den, som bå­de er ulov­lig og kan va­e­re di­rek­te far­lig.

»Vi ser det, når vi kø­rer ud­ryk­nings­kør­sel, vi ser det, når vi kø­rer al­min­de­lig pa­trul­je­kør­sel, og vi ser det, når vi kø­rer i vo­res pri­va­te bi­ler: Der er en del bi­li­ster ude på ve­je­ne, der ik­ke har styr på, hvil­ken ba­ne de skal la­eg­ge sig i, når de kø­rer på en vej med fle­re spor,« skrev de på Fa­ce­book tid­li­ge­re på må­ne­den.

»Reg­ler­ne er helt simp­le,« si­ger Jo­hn­nie Ever­land.

»Kø­re­tø­jet skal pla­ce­res så langt til høj­re på vej­ba­nen som mu­ligt. Og over­ha­ler man et an­det kø­re­tøj, tra­ek­ker man ind igen, så snart man kan se kø­re­tø­jets for­lyg­ter i sit baks­pejl.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.