Klar til ak­tiv døds­hja­elp

BT - - NYHEDER -

LIVSTESTAMENTE Ritt Bjer­re­gaard af­slø­rer nu, at hun går ind for ak­tiv døds­hja­elp. Hun og hen­des mand Søren Mørch me­ner, at folk selv skal ha­ve lov til at be­stem­me, hvor­når li­vet skal slut­te. Men ind­til det bli­ver lov­ligt i Dan­mark, er hun tak­nem­me­lig for, at de vil ha­ve råd til at ta­ge til Schweiz, hvis det skul­le nå så vidt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.