Død ef­ter kniv­stik i hal­sen

BT - - NYHEDER -

Onsdag af­ten er en mand, der tid­li­ge­re på da­gen blev stuk­ket i hal­sen, af­gå­et ved dø­den. Det op­ly­ser Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti til eb.dk.

En stør­re po­li­ti­styr­ke hav­de onsdag af­ten af­spa­er­ret et om­rå­de om­kring Vester­ga­de i Vej­le, hvor man­den kort før kl. 19.45 blev ramt af kniv­stik i hal­sen på åben gå­de.

»Vi ken­der ik­ke hans al­der end­nu. Jeg ved kun, at det dre­jer sig om en mand,« op­ly­ser vagt­chef Hans Hof­fen­setz til BT.

Der er fo­re­lø­big ik­ke an­holdt no­gen per­so­ner i for­bin­del­se med kniv­stik­ke­ri­et. Hel­ler ik­ke ger­nings­våb­net er fo­re­lø­big fun­det.

»Li­ge nu er vi ved at af­hø­re en hel mas­se vid­ner, som har va­e­ret til ste­de på ger­nings­ste­det. Vi er og­så ved at la­ve søg­ning med hunde og tek­ni­ke­re. Der er set fle­re per­so­ner for­svin­de i løb fra ste­det, og der­for er vi ved at kig­ge på, om vi kan kom­me vi­de­re med de­res flugt­vej,« op­ly­ser vagt­che­fen vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.