En kvin­de og to ma­end fa­engs­let for skat­tesvin­del

BT - - NYHEDER -

Det er an­gi­ve­ligt fle­re års svin­del for ad­skil­li­ge mil­li­o­ner kro­ner, der i går før­te til, at en 42-årig kvin­de og to ma­end på 42 og 21 år er ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let.

De tre per­so­ner - der al­le er dan­ske stats­bor­ge­re - blev an­holdt tirs­dag og sig­tet for grov moms- og skat­tesvig for knap 24 mil­li­o­ner kro­ner. Og Ret­ten i Glo­strup be­slut­te­de alt­så i går, at de al­le nu skal va­re­ta­egts­fa­engs­les i fi­re uger.

Det op­ly­ser an­kla­ge­myn­dig­he­den hos Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti på Twit­ter.

I for­bin­del­se med tirs­da­gens an­hol­del­ser blev der fo­re­ta­get ransag­nin­ger i Sve­ri­ge, hvor en af de fa­engs­le­de har bopael, samt på adres­ser på Kø­ben­havns Ves­tegn.

Svind­len har an­gi­ve­ligt stå­et på si­den 2012. Iføl­ge po­li­ti­et er det sket igen­nem fle­re virk­som­he­der, og­så kal­det ’skral­des­pands­virk­som­he­der’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.