Ja, Løk­ke har fo­kus på va­ekst og skat

BT - - DEBAT -

THO­MAS BERNT HEN­RIK­SEN

et sva­ert år for re­ge­rin­gen. Det er ud­for­dren­de, når man hav­ner i en så vold­som flygt­nin­ge­kri­se som den, vi har set. Det ham­re­de to­talt ind i det, som var et af valg­kam­pens ho­ved­te­ma­er, nem­lig til­strøm­nin­gen fra ud­lan­det. Det har og­så va­e­ret en ut­ro­lig van­ske­lig par­la­men­ta­risk si­tu­a­tion med en min­dre­tals­re­ge­ring. Det har vis t sig at va­e­re me­get sva­e­re­re for re­ge­rin­gen at ind­fri de håb, man hav­de før val­get. Det så man i for­gårs, hvor Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ha­eld­te løs­nin­gen på PSO-af­gift-pro­ble­met ned af bra­et­tet og sag­de nej til at ha­e­ve bund­skat­ten.

DET HAR VA­E­RET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.