Nej, dan­sker­ne er ble­vet me­re ut­ryg­ge

BT - - DEBAT -

KRI­STI­AN WEISE

im­po­ne­ren­de, hvad re­ge­rin­gen har la­vet. Jeg har sva­ert ved at se, hvad re­ge­rin­gen har for­bed­ret. Vi er må­ske på vej ind i et øko­no­misk op­sving, men man kan ik­ke gi­ve Lars Løk­ke & co. ae­ren for det. Re­ge­rin­gen har ik­ke gen­nem­ført no­get, som på lang sigt vil gø­re Dan­mark til et me­re vel­stå­en­de sam­fund. Man har ik­ke sat­set på Danmarks styr­kepo­si­tio­ner, og man har ik­ke gjort no­get for at gø­re os bed­re til at la­ve grøn tek­no­lo­gi eller vel­fa­erds­tek­no­lo­gi, hvor vi i for­vej­en har en styr­kepo­si­tion.

DET ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.