Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Da­lai La­ma Der er for man­ge flygt­nin­ge i Eu­ro­pa nu. Eu­ro­pa, for ek­sem­pel Tys­kland, kan ik­ke bli­ve et ara­bi­sk land. Der er så man­ge, at det rent prak­tisk er sva­ert. Fra et moralsk syns­punkt me­ner jeg, at flygt­nin­ge kun skal ha­ve mid­ler­ti­digt op­hold

Re­li­gi­øst over­ho­ved, i Frank­fur­ter Al­l­ge­me­i­ne Zei­tung

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.